Informacje ogólne:

Firma MANGANO uruchomiła, w portalu moment.pl, elektroniczne usługi dystrybucyjne. Usługi te za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz wiadomości SMS umożliwiają wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Salonu Holistic Hair&Nails i jego produktów.

·         Korzystanie z usługi „Newsletter” i (lub) wiadomości SMS jest dobrowolne i bezterminowe.

·         W celu świadczenia usługi „Newsletter” MANGANO pozyskuje od osób zainteresowanych, w trakcie rejestracji w portalu moment.pl lub w Salonnie Holistic Hair&Nails nazwy adresów poczty elektronicznej .

·         W celu świadczenia usługi „wiadomości SMS” MANGANO pozyskuje od osób zainteresowanych, w trakcie rejestracji w portalu moment.pl lub w Salonie Holistic Hair&Nails numery telefonów komórkowych.

·         Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji w portalu moment.pl bądź rejestracji w Salonie Holistic Hair&Nails.

·         Informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: „POLITYKA PRYWATNOŚCI”.

·         Informacje dotyczące polityki prywatności portalu moment.pl są dostępne pod adresem https://www.moment.pl/polityka-prywatnosci

·         Informacje dotyczące regulaminu korzystania z portalu moment.pl są dostępne pod adresem https://www.moment.pl/regulamin

 

Proces zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji

·         Jeżeli po zarejestrowaniu w portalu moment.pl wybrałeś Salon Holistic Hair&Nails i wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, handlowych to w dowolnym momencie można wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu e‑mail, który był zarejestrowany na Twoim koncie na adres e-mail: holistic@galeriabochenska.pl. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

·         Jeżeli chcesz usunąć bądź zmodyfikować swoje dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji w portalu moment.pl postępuj zgodnie z regulaminem tego portalu, który znajdziesz pod adresem https://www.moment.pl/regulamin

·         Jeżeli Twoje dane osobowe podawałeś w trakcie zamawiania usługi w Salon Holistic Hair&Nails to w dowolnym momencie można wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu e‑mail, który był zarejestrowany na Twoim koncie na adres e-mail: holistic@galeriabochenska.pl lub dzwoniąc na numer 146135341 z telefonu, który został podany w procesie rejestracji. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych można również wycofać po otrzymaniu wiadomości e-mail z adresu „Holistic Salon Urody Galeria Bocheńska holistic@galeriabochenska.pl „ wykorzystując link „Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, kliknij tutaj.”

Ochrona danych osobowych

 

realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA MANGANO z siedzibą Wolnica 10, 32-700 Bochnia, numer NIP: 8681640442.,  numer REGON: 121597926 , (zwany dalej Administratorem).

2.       W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO w celu:

a)       Zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy (w wypadku jej zawarcia)- podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia i wykonania zawartej umowy,

b)       Marketingu bezpośredniego usług administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,

c)       Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa,

d)       Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową  (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny lub inna właściwa ustawa),

3.       Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności nie dokonuje ich profilowania.

4.       Podanie przez Państwa danych jest:

a)       dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu lub sprzedaży (w wypadku woli jej zawarcia),

b)      całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.

5.       Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

6.       Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:

a)      wymaganego przepisem prawa,

b)      istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,

c)      przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy,

d)     obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.

7.       Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:

a)       Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

b)      Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,

c)       Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.

8.       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych,.

9.       Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

10.   W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail holistic@galeriabochenska.pl .

11.   Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin obowiązuje od 25.05.2018